Om F21 – informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse er å:
– vite når man har behov for informasjon
– vite hvor man finner informasjon
– vite hvor mye informasjon man trenger
– kunne vurdere relevans og kvalitet på kildene man finner
– kunne bruke informasjon
(Bårnes, V. 2011:14)

Her vil du finne informasjon om hvordan du søker, vurderer, bruker og refererer til informasjon du finner.

Film laget av Universitetet i Bergen